Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Help jij mee om de akker- en weidevogels te beschermen?

Help jij mee om de akker- en weidevogels te beschermen?

Dit item is verlopen op 21-02-2019.

De Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant heeft als doelstelling de akker- en weidevogels in Zuidoost-Brabant te beschermen, vooral tijdens het broedseizoen, zowel de eieren als de jonge vogels.

Daarnaast proberen zij om het leefgebied van deze vogels zo goed mogelijk als broed-, rust- of slaapgebied te beschermen. Hiernaast is ruimte voor andere activiteiten zoals voorlichting, educatie en beheerwerkzaamheden over akker- en weidevogels in Zuidoost-Brabant.

Het gaat helaas niet goed met de weide- en akkervogels. De tellingen van de werkgroep, laten een sterk achteruitlopende vogelstand zien. In 2018 is er zelfs geen enkele Grutto meer gevonden in het gebied van de Werkgroep.

Wil jij actief bijdragen aan de bescherming van deze vogels? Meld jezelf dan bij het secretariaat van de Werkgroep: Henk Lepelaars, h.lepelaars@telfort.nl