Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Herinrichting Sportpark Moorland

Herinrichting Sportpark Moorland

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Ondertekening intentieovereenkomst
Voetbalvereniging Oirschot Vooruit, Hockey Club Oirschot en de gemeente Oirschot zetten een belangrijke volgende stap op weg naar de voorgenomen herinrichting van Sportpark Moorland. In feestelijke stemming is op 10 oktober door hen een intentieovereenkomst ondertekend.

Daarin staan afspraken over de uitwerking van een Masterplan waarin alle aspecten van de herinrichting zijn meegenomen. In de loop van 2018 wordt het Masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd  zodat zij definitief kan besluiten over de investering in Sportpark Moorland. Dat betekent de komende maanden veel rekenen, tekenen en overleggen. Samen werken we aan een Oirschot waar iedereen zich thuis voelt!

Om het belang van sport en bewegen aan te geven waren er veel actieve leden van Oirschot Vooruit en Hockeyclub Oirschot aanwezig. Zij worden vergezeld door wethouder Sport Caspar van Hoek, Kees Swaanen (voorzitter OV) en Bart Prinsen (voorzitter HCO)

Het sportpark

We werken samen om sportpark Moorland compacter te maken. Dat kan door de aanleg van kunstgrasvelden en de bouw van een gezamenlijk paviljoen. De timing is goed, omdat de accommodaties toe zijn aan vernieuwing. Dat geldt voor de clubhuizen, maar ook de beide hockeyvelden zijn op korte termijn aan vervanging toe.

Beide sportverenigingen hebben de ambitie om het sportpark multifunctioneler te gebruiken. Het nieuwe, gezamenlijke paviljoen moet daarvoor de ruimte bieden. Er wordt in dat verband gesproken met meerdere partijen voor wie sport en bewegen belangrijk is. De gemeente is blij met de gedrevenheid waarmee de verenigingen zich inzetten voor ‘hun’ sportpark, de samenwerkingsbereidheid, maar vooral met de wil om de maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Oirschot te vergroten.  

Ontwikkelingen

Er spelen diverse ontwikkelingen in de directe nabijheid die het sportpark raken en omgekeerd. Zoals de verbreding van de A58, de mogelijke aanleg van de randweg tussen Kempenweg en Eindhovensedijk en de langzaam verkeerbrug over het Wilhelminakanaal. Dat betekent veel afstemming, ook met omwonenden en andere belanghebbenden.

Planning

In november leggen beide clubs de intentieovereenkomst ter goedkeuring voor aan hun leden. Ondertussen gaan de voorbereidingen gewoon door.