Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Hoe zit het nu precies?

Hoe zit het nu precies?

Dit item is verlopen op 09-09-2017.

Oirschot blijvend verbonden

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. Met deze ambitie moeten we vooruit kijken. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘’Oirschot Blijvend Verbonden’’ bestaat uit zes projecten: de Groene Corridor, de nieuwe wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot, de langzaamverkeersbrug Moorland, tracéstudie nieuwe randweg, verbreding van de A58 en de reconstructie van de N395. Deze projecten bieden veel kansen voor Oirschot. Het zorgt ervoor dat Oirschot via alle toegangswegen bereikbaar blijft voor autoverkeer en fietsers, nu en in de toekomst. We geven u hieronder een aantal belangrijke feiten.

 • Stevig aanpakken van het wegennet tussen Oirschot en Eindhoven is een must vanwege de economische groei van Brainport en de veilige ontsluiting van het vele verkeer;
 • De Eindhovensedijk blijft open voor auto’s  tot aan de Erica. Vanaf dat kruispunt slaat u links af om vervolgens uw route, over een nieuwe weg, te vervolgen naar de  A.Fokkerweg;
 • Uw vertrouwde route over de Oirschotsedijk verdwijnt vanaf het kruispunt Erica. De reistijd naar Eindhoven wordt enkele minuten langer;
 • Het blijft mogelijk om “binnendoor” naar Eindhoven te rijden. U komt dan op een ander punt uit op de A.Fokkerweg, ter hoogte van de weg De Schakel of bij het Novotel;
 • De Oirschotsedijk gaat pas dicht als de omleiding gerealiseerd is;
 • De ambulance rijdt bij spoed altijd over de snelweg;
 • De nieuwe randweg vergroot de leefbaarheid van de woonwijk Moorland en verbetert de verkeersafwikkeling op de Kempenweg;
 • De langzaamverkeersbrug zorgt voor een betere en snellere fiets- en wandelverbinding vanaf Moorland naar het centrum van Oirschot;
 • De nieuwe langzaamverkeersbrug komt te liggen op de locatie waar vroeger ook een brug lag. Deze is in WO II opgeblazen;
 • In 2020 – 2023 staat de verbreding van de A58 op de planning;
 • In september 2017 wordt er een besluit genomen aan welke kant (noord of zuid) de verbreding van de A58 plaats gaat vinden;
 • Aan de N395 vindt groot onderhoud van de weg plaats. De Provincie grijpt hiermee meteen de kans om een aantal knelpunten, zoals oversteekbaarheid en fietsveiligheid, te verbeteren;
 • De Groene Corridor is een levendige groene route met passende activiteiten van het 18 Septemberplein in  Eindhoven tot aan de Markt in Oirschot en ontsluit Het Groene Woud. Kijk ook eens op www.groenecorridor.nl
   

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden of door een e-mail te sturen naar oirschotblijvendverbonden@oirschot.nl.