Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Ideeën gezocht voor Natuurlijk Oirschot!

Ideeën gezocht voor Natuurlijk Oirschot!

Samen met projectbureau Orbis is de gemeente een project gestart om ideeën uit de samenleving op te halen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit: Natuurlijk Oirschot! Hierover is in mei via onder andere de leefbaarheidsnetwerken gecommuniceerd. Maar we zoeken nog meer ideeën van inwoners. Daarom is de inzendtermijn met een week verlengd tot 7 juli.

Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen in een bepaald gebied. We zijn als mens afhankelijk van deze biodiversiteit; denk maar aan alles wat we eten. Het meeste komt uit de natuur of heeft er een directe link mee. Ook grondstoffen en bijvoorbeeld medicijnen komen van biologische hulpbronnen. Veel vormen van toerisme draaien om de natuur. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen zich beter voelen en productiever zijn in een groene omgeving. De planten, dieren en insecten om ons heen hebben een positieve invloed op ons.

Oproep: ideeën voor natuur in jouw omgeving

De gemeente zoekt ideeën van inwoners, scholen of belangengroepen die de wens hebben om natuur in en om Oirschot aan te leggen of te behouden en daarmee de biodiversiteit te versterken. We toetsen deze ideeën op bruikbaarheid en haalbaarheid en de ‘beste’ ideeën worden met behulp van de gemeente Oirschot uitgevoerd. Vooral initiatieven die inwoners ook zelf uitvoeren moedigen wij aan.

Aanmelden

Heb jij een goed of leuk idee om jouw omgeving te ‘vergroenen’? Mail Ivo Mulders, projectleider Natuurlijk Oirschot via i.mulders@oirschot.nl of neem dan contact op met een leefbaarheidsnetwerk in je omgeving: www.oirschot.nl/mijnbuurt. Ideeën aanmelden kan tot 7 juli.