Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Inloopbijeenkomst over het herstelplan Natte Natuurparel Kampina op 20 juni a.s.

Inloopbijeenkomst over het herstelplan Natte Natuurparel Kampina op 20 juni a.s.

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel organiseren op donderdag 20 juni van 16 uur tot 20 uur een inloopbijeenkomst over het herstelplan Natte Natuurparel Kampina bij Boerderijterras Jacobushof, Middendreef 2 in Boxtel.

Natuurgebied Kampina is een bijzonder natuurgebied dat al meer dan 100 jaar wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de Kampina zelfs aangewezen als Natte Natuurparel en Natura 2000 gebied. De waterhuishouding in dit gebied staat echter al jaren onder druk waardoor de verdroging van de natuur een steeds groter probleem wordt.

Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn samen aan de slag gegaan om de waterhuishouding te herstellen voor het behoud van de belangrijke natuurwaarde van dit gebied. In het projectplan de Natte Natuurparel Kampina is een aantal maatregelen uitgewerkt die zorgen voor het hydrologisch herstel. Dit moet leiden tot verbetering van het leefgebied van bijzondere planten en dieren en deze maatregelen zorgen ook voor optimale waterveiligheid voor de omgeving.

Voordat het projectplan wordt vastgesteld door het bestuur van het Waterschap De Dommel, gaan de samenwerkingspartners met bewoners en andere geïnteresseerden in gesprek tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni a.s..
Medewerkers van het waterschap en Natuurmonumenten geven dan informatie over de geplande werkzaamheden en beantwoorden vragen. U bent van harte welkom.

Meer informatie vindt u op www.dommel.nl.