Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Inloopbijeenkomsten grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Inloopbijeenkomsten grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden nodigen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit voor een serie informerende inloopbijeenkomsten over grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen.

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid ziet de noodzaak hiervan in en wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te zijn. Oirschot heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Naast energiebesparing en zonnepanelen op daken moet er nog meer gebeuren om die doelstelling te kunnen halen. Daarom stellen de Kempengemeenten gezamenlijk beleid op voor grootschalig duurzame energie opwekken met windturbines en zonnevelden. Zo houden ze regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden worden ontwikkeld.

Haalbaarheidsonderzoek

In de zomer van 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn. Er wordt nadrukkelijk nog niet gekozen voor specifieke locaties, maar slechts richting gegeven aan waar zonneparken en windturbines onder bepaalde voorwaarden straks worden toegestaan en waar niet. De besluitvorming volgt pas met het vaststellen van het beleid.

Inloopbijeenkomsten: waar en wanneer?

Tijdens de inloopbijeenkomsten willen de Kempengemeenten alle belangstellende informeren over de plannen rondom grootschalige zonne- en windenergie. Er staat een team van specialisten klaar om iedereen te informeren over de manier waarop het beleid tot stand gaat komen. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over de onderzoeken die al gedaan zijn, maar ook over het proces en natuurlijk alles over zonne- en windenergie. Er zijn geen plenaire presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt en is van harte welkom van 16:00- 20:00 uur op:

  • woensdag 6 februari 2019, Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert;
  • donderdag 7 februari 2019, De Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre;
  • dinsdag 12 februari 2019, Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in Luyksgestel.

Meedenken

Met de ontwikkelingen rondom het grootschalig opwekken van duurzame energie moeten we rekening houden met het effect op ons buitengebied. De groene buitenruimte zoals we die nu kennen zal er anders uit komen te zien. De vraag is niet óf we grootschalige energie gaan opwekken maar waar en op welke wijze.

Later in het jaar gaan de Kempengemeenten ook nog in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomsten willen zij graag weten welke kansen en alternatieven mensen zien in hun omgeving voor zonnevelden en windparken. Deze informatie wordt vervolgens weer gebruikt bij het opstellen van de plannen. De Kempengemeenten hopen zo tot een breed gedragen beleid te komen voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.

Meer informatie: www.oirschot.nl/duurzaamheid