Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Inloopbijeenkomsten verbreding A58 Eindhoven-Tilburg op 16 april 2019

Inloopbijeenkomsten verbreding A58 Eindhoven-Tilburg op 16 april 2019

Dit item is verlopen op 17-04-2019.

Het wegontwerp voor de verbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg en de benodigde geluidsmaatregelen voor dit traject zijn bekend. Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos organiseren hierover een inloopbijeenkomst. U bent welkom op dinsdag 16 april tussen 18.00- 21.00 uur,  locatie ‘t Zand, Bestseweg 52, 5688 NP te Oirschot

Aan de hand van (digitale) tekeningen laten Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos het wegontwerp (hoogte, breedte, lengte), het ruimtebeslag in de omgeving na de wegverbreding en de geluidsmaatregelen die voortkomen uit de eerste inzichten uit de effectenstudies zien. Vragen die zij beantwoorden zijn: hoe gaat de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg eruit zien? Welke geluidsmaatregelen kunnen waar worden toegepast?

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u informatie ophalen over het ontwerp van de wegverbreding en de wettelijke geluidsmaatregelen:

  • Het ontwerp en de wettelijke geluidsmaatregelen zijn zichtbaar op interactieve tracétafels en op tekeningen aan de wanden. Bezoekers kunnen hierover vragen stellen aan de aanwezige deskundigen van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos;
  • Daarnaast vindt er 3x (18.15 uur, 19.15 uur en 20.15 uur) een korte presentatie plaats over wet- en regelgeving op het gebied van geluid en geluidsberekeningen.

U bent welkom op dinsdag 16 april,  locatie ‘t Zand, Bestseweg 52, 5688 NP te Oirschot. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt tussen 18.00 en 21.00 uur. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Vervolgproces

Naar verwachting stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de zomervakantie het ontwerptracébesluit vast voor de verbreding van de A58 op het traject Eindhoven-Tilburg. Dit is inclusief de bijbehorende achtergrondrapporten. Rijkswaterstaat zal dit breed publiceren. Ook organiseert Rijkswaterstaat dan opnieuw informatiebijeenkomsten om toelichting te geven op de plannen. U kunt een formele reactie (zienswijze) indienen op de documenten die ter inzage worden gelegd. Meer informatie hierover volgt onder andere via de website www.InnovA58.nl.