Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Inventarisatie naar veiligheid gebouwen met betonnen breedplaatvloeren

Inventarisatie naar veiligheid gebouwen met betonnen breedplaatvloeren

Dit item is verlopen op 26-02-2018.

Vergunning Toezicht en Handhaving de Kempen (VTH de Kempen) heeft namens de gemeente eigenaren van gebouwen, gebouwd na 1999, met betonnen breedplaatvloeren, gevraagd om per direct onderzoek uit te laten voeren naar de veiligheid van die gebouwen.

Dit naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Ministerie BZK) om in kaart te brengen welke gebouwen extra veiligheidsmaatregelen nodig hebben.

Het verzoek van het Ministerie van BZK komt naar aanleiding van de in mei 2017 ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport. Deze parkeergarage was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten met daarop een gestorte betonlaag. Uit onderzoeken blijkt dat de aansluiting tussen de breedplaten met de daarop gestorte betonnen vloer onvoldoende veilig was en geleid heeft tot instorting.

Pandeigenaren verantwoordelijk voor onderzoek en eventuele maatregelen

VTH de Kempen heeft inmiddels de pandeigenaren van 50 gebouwen aangeschreven om onderzoek te doen naar de veiligheid van het gebruik van hun gebouw. De pandeigenaren hebben een stappenplan ontvangen waarmee zij mogelijke veiligheidsrisico’s beoordelen. Het is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaren om dat zo snel mogelijk te doen en om indien nodig ook veiligheidsmaatregelen te nemen. VTH de Kempen heeft gevraagd de resultaten van het onderzoek en de eventuele genomen maatregelen per e-mail terug te koppelen via vergunningen@kempengemeenten.nl.

Ook voor u van toepassing?

Het onderzoek beperkt zich tot bouwwerken gebouwd na 1999. Woningen en woongebouwen vallen vanwege de opbouw van de constructie hier buiten. Een uitzondering is indien sprake is van een meerlaagse constructie voor een parkeerkelder, winkels en dergelijke onder een woongebouw. Bent u eigenaar van een gebouw zoals hiervoor beschreven en heeft u geen brief ontvangen van VTH de Kempen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via e-mail vergunningen@kempengemeenten.nl. Wij nemen binnen enkele werkdagen contact met u op.

Wilt u meer weten? Dat kan via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.