Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Lezing over symboliek in de kunst rond de geboorte van Christus

Lezing over symboliek in de kunst rond de geboorte van Christus

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

Lezing in Boterkerkje Oirschot op 14 december 2017
Het verhaal over de geboorte van Jezus Christus boeit al ruim tweeduizend jaar, omdat het om een aangrijpend verhaal gaat, dat in alle eeuwen actueel is. Toch is het verhaal door de eeuwen heen gegroeid tot het verhaal wat wij nu kennen. Kunstenaars hebben daar een grote rol in gespeeld.

Om het verhaal en de vele kunstwerken te begrijpen, moet je de symboliek kunnen herkennen en begrijpen. Paul Bröker heeft als kunsthistoricus jarenlang onderzoek hiernaar gedaan naar de symboliek in de kunst rondom de geboorte van Christus. Op 14 december 2017 geeft hij in het sfeervolle, historische Boterkerkje in Oirschot hierover een lezing. De lezing begint om 19.30 uur. Kaarten à € 15,- zijn te koop bij VVV Oirschot.

Kunstenaars in de middeleeuwen hadden een zekere voorliefde voor thema’s rond de geboorte van Christus. Uiteraard gebruikten zij voor hun kunstwerken de evangelieverhalen als uitgangspunt, maar lieten zich ook leiden door de gangbare kerstverhalen uit hun tijd en door legenden die aan de volksfantasie waren ontsproten. Om de betekenis van deze middeleeuwse kunstwerken te kunnen begrijpen, is het nodig om die verhalen te kennen. Bijvoorbeeld verhalen als: de aankondiging aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de geboorte van Christus, de aanbidding van de herders, het bezoek van de drie koningen en de vlucht naar Egypte. Tijdens de lezing worden, aan de hand van vele foto’s van kunstwerken, de verhalen verteld en wordt de symboliek van de voorstellingen ontrafeld.

Over Paul Bröker

Paul Bröker is kunsthistoricus en directeur van Helikon, het Landelijk Instituut voor Religie in Kunst en Cultuur in Utrecht. Paul is tevens auteur van het boek ‘Rondom Kerstmis, iconografie en symboliek rondom de geboorte van Christus’. Als kunsthistoricus laat Paul Bröker zich niet direct leiden door een zuiver kunsthistorische benadering. Het is zijn overtuiging dat een goed inzicht in een kunstwerk pas gevormd kan worden wanneer men zich verdiept in de leefwereld waarin de opdracht voor het kunstwerk werd gegeven. Door wie werd het besteld? Wat was de functie van het kunstwerk? En vooral: wat betekende het voor de mensen in de tijd dat het werd gemaakt en welke symboliek draagt het?

Lezing bijwonen?

Deze lezing over het kerstverhaal vindt plaats op donderdag 14 december 2017 in het Boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot. Kaarten voor de lezing à € 15,- zijn te koop bij de VVV Oirschot. U wordt deze avond heerlijk verwend met koffie, een wijntje en iets lekkers. Vanaf 18.30 uur is de ontvangst bij De Zwaan, het Boterkerkje is open vanaf 19.00 uur en de lezingen beginnen om 19.30 uur. De organisatie is in handen van Museum de Vier Quartieren, gemeente Oirschot en VVV Oirschot. Deze lezing is onderdeel van een cyclus van 5 lezingen over Winterfeesten.
Parallel aan deze lezingcyclus vindt in Museum de Vier Quartieren de tentoonstelling ‘Winterfeesten: van Sinterklaas tot en met Driekoningen’ plaats die tot en met 7 januari 2018 te zien is. Meer informatie over de openingstijden van het museum en de lezingencyclus in het Boterkerkje vindt u op www.museumdevierquartieren.nl en www.vvvoirschot.nl.