Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Maatregelen tegen eikenprocessierups

Maatregelen tegen eikenprocessierups

De gemeente heeft preventief enkele straten besteden tegen de eikenprocessierups. De gemeente neemt maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken. Hier leest u meer over de eikenprocessierups en de maatregelen die we treffen.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen. Zij vormen grote nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom. De behaarde rupsen kunnen in mei, juni en juli worden aangetroffen op eikenbomen. Rupsen vervellen drie keer, daarna krijgen ze brandharen. De brandharen veroorzaken gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en /of luchtwegen. Op de website van het RIVM of de GGD (www.oakie.info) kunt u meer informatie vinden als u klachten ondervindt van de eikenprocessierups.

Maatregelen

Begin mei worden de zomereiken in verschillende straten in  de gemeente Oirschot  preventief behandeld tegen de eikenprocessierups met een biologisch bestrijdingsmiddel Xen Tari WG. Dit middel werkt alleen tegen blad etende rupsen en heeft geen nadelige gevolgen voor andere insecten en dieren die de rupsen eten. Ook is het niet schadelijk voor mens en milieu. Het bestrijdingsmiddel hecht zich aan de bladeren en wordt zo opgenomen door de rupsen. Daarna kunnen we eventueel nog de spinselnesten wegzuigen met behulp van mobiele zuigunits of klimmend door middel van “plukken”. Vrijgekomen nesten, materialen, rupsen en of brandharen worden in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt of luchtdicht aangeboden bij een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Meldingen en meer informatie  

Meldingen over eikenprocessierupsen kunt u doorgeven via info@oirschot.nl of wijkcontactpersoon Henk Roefs, telefoonnummer 06 53 18 20 76.