Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Meer beleving van de Oirschotse Heide

Meer beleving van de Oirschotse Heide

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Ontwikkeling aan de Groene Corridor
De Groene Corridor is een groene en recreatieve verbinding tussen het centrum van Eindhoven en de Markt in Oirschot. Met de Groene Corridor vergroten wij de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische (belevings)waarde van het gebied.

In de aankomende periode ontwikkelen we samen met Rijksvastgoedbedrijf/Defensie ter hoogte van het militair oefenterrein de Groene Corridor verder.

Bosomvorming

Kenmerkend voor de Groene Corridor is de laanstructuur van de Zomereik die de verbinding tussen Oirschot en Eindhoven markeert in het landschap. Deze lange bomenlaan krijgt de komende jaren meer vorm. Dit doen we door een aantal bomen te verwijderen en zoveel als mogelijk gebruik te maken van de bestaande bomen.

Waarom doen we dit?

We creëren met deze ontwikkeling ook een natuurlijke laanstructuur in de Oirschotse Heide. Dit is een meerwaarde voor plant en dier omdat andere landschapstypen zoals heide en schrale graslanden meer ruimte en zonlicht krijgen om zich te ontwikkelen. We realiseren hiermee ook kale bodems, staand en liggend dood hout, kruiden en struiken. Dat zorgt ervoor dat nieuwe plant- en diersoorten zich kunnen vestigen en/of versterken.

Kansen voor plant en dier

Insecten hebben het de laatste jaren erg moeilijk, terwijl het een belangrijke diersoort is voor bloemen, planten en zelfs ons fruit! Onderzoek van bureau Ecologica uit 2015 laat zien dat er 72 wilde bijensoorten voorkomen op de Groene Corridor. Op de Groene Corridor stuiten insecten op enkele knelpunten zoals teveel schaduw, laag voedselaanbod en weinig nestplekken. Om de insecten meer kans te geven om zich te ontwikkelen zijn er meer open en zonnige bosranden nodig, meer staand dood hout en meer kruiden en bloemen.

Zichtbaarheid van het Militair oefenterrein

Daarnaast is de Oirschotse heide hiermee meer ‘’open’’ en zijn de activiteiten van Defensie ook beter beleefbaar. Dit alles maakt dat de Groene Corridor zowel een hogere natuurwaarde als een hogere belevingswaarde krijgt.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats vanaf half november 2018 tot en met maart 2019. De eerste zichtbare resultaten voor de omgeving verwachten we in de zomer van 2020 omdat sommige delen nog tijd nodig hebben om te ontwikkelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Groene Corridor kunt u kijken op www.groenecorridor.nl. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.