Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Meer beleving van Oirschotse Heide

Meer beleving van Oirschotse Heide

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Ontwikkeling aan de Groene Corridor
De Groene Corridor is een groene en recreatieve verbinding tussen het centrum van Eindhoven en de Markt in Oirschot als poort naar het Groene Woud. De corridor bestaat uit de Oirschotse- en Eindhovensedijk.

Met de Groene Corridor vergroten wij de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische (belevings)waarde van het gebied. Op dit moment spelen er verschillende projecten om de Groene Corridor de komende jaren te verfraaien.In de aankomende periode gaan we samen met Rijksvastgoedbedrijf/Defensie ter hoogte van het militair oefenterrein de groene corridor verder ontwikkelen.

Bosomvorming

Kenmerkend voor de Groene Corridor is de laanstructuur van met name de zomereik die de verbinding tussen Oirschot en Eindhoven markeert in het landschap. Deze landschappelijke lijn vormt het decor voor meer beleving en recreatieve mogelijkheden. Deze lange bomenlaan krijgt de komende jaren meer vorm. Dit doen we door een aantal bomen te verwijderen en nieuwe bomen aan te planten

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In januari van dit jaar begint de aannemer op de gronden die in eigendom zijn van de gemeente Oirschot, dat zijn de bermen van zowel de weg als het fietspad en een bosperceel bij het viaduct Eindhovensedijk/A58. In het najaar van 2019 beginnen de werkzaamheden ook op grond van Defensie. Dan wordt het grootste deel van de omvorming uitgevoerd. De eerste zichtbare resultaten voor de omgeving verwachten we in de zomer van 2020, omdat sommige delen nog tijd nodig hebben om te ontwikkelen.

IVN aan het woord

“IVN-Oirschot volgt de ontwikkelingen aan de Groene Corridor met veel belangstelling. Meer natuur en beleving van de natuur zijn kernwaarden voor IVN. In uw eigen tuin, op je balkon, in de buurt en onderweg. IVN laat jong en oud overal de natuur beleven. Wij brengen voor iedereen de natuur dichterbij.  Daarom zien wij kansen in de toekomst in het verzorgen van excursies in het gebied van de Groene Corridor die door verschillende werkgroepen met veel kennis van bijvoorbeeld planten, paddenstoelen, amfibieën, vogels en andere soorten verzorgd kunnen worden. Het lijkt nog ver weg, maar 2020 is dichterbij dan we denken. Dan zijn de eerste zichtbare resultaten te zien en dat is een mooi moment om als IVN-Oirschot actief in de Groene Corridor aan de slag te gaan. In 2019 blijven we graag meedenken en onze achterban betrekken bij de ontwikkelingen in de Groene Corridor.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de Groene Corridor kunt u kijken op www.groenecorridor.nl. Voor meer informatie over de bosomvorming op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden.

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant

Bosomvorming Eindhovensedijk Bestaande situatie

                                                          Bestaande situatie       

 Bosomvorming Eindhovensedijk Toekomstige situatie

                                                        Toekomstige situatie