Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Mini-Symposium ‘Ontmoet elkaar in Oostelbeers’

Mini-Symposium ‘Ontmoet elkaar in Oostelbeers’

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan de Dorpsraad Oostelbeers.

Het was een interessante en leuke avond tijdens het mini-symposium op donderdag 24 mei in de Kerk. Stichting Dorpsraad Oostelbeers organiseerde samen met de Gemeente een mini-symposium, gepresenteerd door Martje van Gerven. De Oirschotse leefbaarheidsgroepen stelden zich voor en vertelden ieder in een samenvatting van één minuut over hun activiteiten en de onderwerpen waar zij zich voor inzetten. Door één van hen werd mooi verwoord waar een leefbaarheidsgroep of dorpsraad voor staat: “Verbinding tussen de bewoners en de gemeente”. Stichting Dorpshuis Oostelbeers vertelde over het project “Van kerk naar Dorpshuis” hoe zij samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en vele vrijwilligers een ontmoetingsplek voor de Oostelbeerse bevolking hebben weten te behouden. Ook was de nieuwe gemeenteraad aanwezig en in de pauze werden de actuele onderwerpen druk besproken. Hierna was het woord aan Jean-Paul Close van AiREAS met zijn presentatie over fijn stof "meten is weten".

Met de metingen wordt het onzichtbare, zichtbaar gemaakt. Met de meetgegevens kunnen relaties worden gelegd met “waar vandaan”. De metingen worden daarna gebruikt om verbeteringen te kunnen kwantificeren. Al deze metingen kunnen aan elkaar worden geknoopt om een zo groot mogelijk netwerk te verkrijgen.

Lucht wordt vaak minder belangrijk geacht als voedsel of water omdat we er ons minder van bewust zijn. Echter zonder lucht kunnen we maar 3 minuten leven. We eten naar verhouding 1 kilo voedsel per dag, drinken 2 kilo vocht, en ademen 30 kilo lucht in. Een actief sportief persoon gebruikt zelfs tot 90 kilo lucht per dag.

Tijdens zijn presentatie werd duidelijk dat er een taak ligt voor de leefbaarheidsgroepen van Oirschot die goed op de hoogte zijn van de locatie waar fijnstof blootstelling  met name optreedt. Als de gemeente Oirschot zich aansluit bij het netwerk van AiREAS dan kunnen de leefbaarheidsgroepen i.o.m. de gemeente een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de meetlocaties.