Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Nieuws van buurtbeheer De Notel

Nieuws van buurtbeheer De Notel

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Samenwerken aan de samenleving
De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven. Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan Buurtbeheer De Notel.

Informatie buurtbeheer beschikbaar op www.oirschot.nl/mijnbuurt

Mensen die wonen in de wijk De Notel kennen ze vast wel, de gele nieuwsbrieven van buurtbeheer De Notel. Vanaf nu geeft buurtbeheer De Notel geen nieuwsbrieven meer uit, maar publiceren we deze op www.oirschot.nl/mijnbuurt. De belangrijkste reden is, dat wij in de nieuwsbrieven te weinig ruimte hebben om al het nieuws over alle projecten te kunnen publiceren. Daarvoor in de plaats heeft het Buurtbeheer in samenwerking met de gemeente de website geoptimaliseerd, waarin nu alle actualiteiten over wijkinrichting, groenvoorziening, veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ruimschoots aan de orde komen. Ook oudere onderwerpen kunt u teruglezen, wat in de gele nieuwsbrieven niet mogelijk was. De website van Buurtbeheer de Notel is interactief gemaakt door middel van een reactie formulier, wat u in de rubriek “Contacten in de Wijk” terug kunt vinden. Heeft u vragen over een onderwerp op onze website, of zoekt u contact met buurtbeheer, dan kunt u dit snel en makkelijk regelen via dit contactformulier. U kunt er ook voor kiezen rechtstreeks contact te zoeken met de buurtbeheerder/beheerdster, dichtbij in uw woonomgeving. Op de website vindt u alle contactgegevens van buurtbeheer De Notel. We zijn ons ervan bewust, dat sommige mensen de nieuwsbrieven gaan missen. Maar niet alleen de actualiteit, ook de verspreiding van de nieuwsbrieven in een wijk met meer dan 1500 woningen werd een steeds grotere uitdaging. Vandaar dat we deze  keuze hebben gemaakt.

Om het gemis van de nieuwsbrieven te compenseren, schrijft Buurtbeheer De Notel drie keer per jaar een artikel “Nieuws uit de Notel” op de gemeentepagina’s in het Oirschots Weekjournaal. Hierin leest u de laatste stand van zaken over de actuele onderwerpen.  

Afscheid Ans v.d. Burgt

Na ruim 18 jaar méér dan actief voor het Buurtbeheer bezig geweest te zijn, heeft Ans v.d. Burgt besloten met haar activiteiten voor het Buurtbeheer te stoppen om zich zo meer tijd voor haarzelf en haar gezin te gunnen. Dankzij Ans zijn vele projecten in de loop der jaren van de grond gekomen en heeft zij op die manier bijgedragen aan een prettige en veilige wijk om te wonen. Het Buurtbeheer is Ans veel dank verschuldigd en wij wensen haar nog vele gelukkige en gezonde jaren toe!

Ans vd Burgt