Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Oirschot Blijvend verbonden

Oirschot Blijvend verbonden

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten:

Verbreding A58

Tussen Tilburg en Eindhoven heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de  A58 te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het uitwerken van het Ontwerptracébesluit.

Wegenstructuur Eindhoven Noordwest, Best en Oirschot

Deze nieuwe ontsluitingsroute moet de verkeersdruk verminderen en zorgt voor een goede ontsluiting van de voorzieningen en bedrijvigheid (Westfields, Eindhoven Airport en Defensie) van Brainport.

Langzaamverkeersbrug

Op de plaats  waar de Groene Corridor en het Wilhelminakanaal elkaar kruisen wordt door de aanleg van een langzaamverkeersbrug een aantrekkelijke verbinding voor  langzaam verkeer naar het centrum van Oirschot. In februari besluit de gemeenteraad over de toekomst van deze brug.

N395

De provincie bereidt momenteel de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot voor. Dit waarborgt de bereikbaarheid en de leefbaarheid van De Beerzen.

Randweg

Voor een goede verkeersafwikkeling van de Kempenweg en de leefbaarheid van Moorland wordt er een rechtstreekse verbinding gepland tussen de Kempenweg en Eindhovensedijk. 

Groene Corridor

De Groene Corridor is een aantrekkelijke groene verbinding tussen hartje Eindhoven en de historische markt in Oirschot. Maar niet alleen stad en land, ook een diversiteit aan werelden en culturen met elkaar. Op dit moment geven we uitvoering aan de fysieke realisatie van de Groene Corridor naar een recreatief aantrekkelijke groene verbinding. Om dit te versterken zijn we naast realisatie van een langzaamverkeersbrug bezig om met stakeholders uit het gebied en professionele kunstenaars een aantal kunstwerken aan de Groene Corridor te realiseren. De kunstwerken worden een verbindende schakel voor de beleving van de verschillende landschappen aan de Groene Corridor en een trekker voor publiek! Dit proces is ook de aanleiding voor stakeholders en bedrijven om aan te haken als ambassadeurs van het landschap.

Deze projecten zorgen er samen voor dat Oirschot via alle toegangswegen veilig bereikbaar blijft voor autoverkeer en fietsers.

Meer weten of op de hoogte blijven? Neem eens een kijkje op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden.