Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Oirschot in Beweging

Oirschot in Beweging

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een goede basis voor een actieve en gezonde leefstijl. De gemeente Oirschot wil een positieve bijdrage leveren aan de leefstijl van haar inwoners vanuit het project Oirschot in Beweging.

De bedoeling is om met dit project mensen te stimuleren om meer te bewegen in hun buurt. Als het nodig is, worden mensen ook begeleid op weg naar geschikt beweegaanbod. Daarnaast biedt het project ondersteuning aan sport- en culturele verenigingen in de vorm van trainingen, advies en ondersteuning. Ook in 2018 is een mooi programma samengesteld.

Corpus Novum, Hockeyclub Oirschot en Sportcentrum de Kemmer zijn deelnemers in het project. De coördinatie ligt in handen van de LEV Groep, die het welzijnswerk in Oirschot vanaf 1 april 2018 uitvoert. Deze partijen werken samen  andere lokale sportverenigingen, zorg- en welzijnspartners (zoals huisartsen) en scholen. Daarnaast neemt de gemeente Oirschot deel aan “Spo(r)tlight”, een regionaal samenwerkingsverband gericht op mensen met een beperking die meer willen bewegen. Voor 2018 heeft Oirschot in Beweging een activiteitenprogramma samengesteld. Enkele highlights willen we alvast benoemen.

Sportstimulering bij de jeugd

De sportcoach van Oirschot in Beweging verzorgt samen met lokale verenigingen een wekelijks sportkennismakingsaanbod op de basisscholen. Zo verzorgt Hockeyclub Oirschot beweeglessen op basisonderwijs en –vanaf 2018- ook op het Heerbeeck en Kempenhorst College. De sportcoach zoekt daarnaast aansluiting bij lokale evenementen, zoals de Straatspeeldag, het Winterparadijs en de Jansdag. Ook na schooltijd biedt Oirschot in Beweging activiteiten aan, zoals free running (wekelijks in de Kemmer). We verbreden door in 2018 ook diverse culturele activiteiten aan te bieden –ook voor jongeren vanaf 13 jaar. Denk aan natuureducatie, in samenwerking met IVN.

Senioren in Beweging

Ook in 2018 verzorgt de beweegagoog van Oirschot in Beweging wekelijks bij Joris Zorg in Middelbeers, activiteiten, zoals wandelactiviteiten en spel- en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen die moeilijk kunnen bewegen en begeleiding nodig hebben. In 2018 proberen we de activiteiten te verbreden naar Oirschot en een wat breder publiek (zoals andere buurtbewoners).

Op 24 maart 2018 vindt er de Beweegdag 70+ plaats. Tijdens deze dag meet een begeleider de lenigheid, reactievermogen en conditie van de deelnemers. Op basis van deze resultaten krijgen zij vervolgens gericht en persoonlijk advies over de verschillende plaatselijke beweegactiviteiten. Binnenkort volgt meer informatie over deze dag.

Verenigingsondersteuning

Ook in 2018 biedt Oirschot in Beweging ondersteuning aan haar verenigingen. Het gaat hierbij zowel over individuele ondersteuning (advies op maat) als over een groepsactiviteit in de vorm van een interactief sportcafé  of groepstrainingen. Bij dit laatste kan het gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld pesten of gezond kantinebeleid.

Spo(r)tlight: aangepast sporten

Oirschot is sinds kort aangesloten op de website www.unieksporten.nl. Op deze website mensen met een handicap geschikt sport- en beweegaanbod vinden in de buurt. Daarnaast is  de sportcoach van Oirschot in Beweging voor mensen met een handicap beschikbaar voor begeleiding en advies naar geschikt sport- en beweegaanbod. Onze sportcoach heeft immers vanuit de regionale samenwerking een breed netwerk van contacten!

Meer informatie?

Meer informatie over Oirschot in Beweging vindt u op www.oirschot.nl/oirschotinbeweging. U vindt hier ook de contactgegevens van sportcoach Corné Boot.