Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Ondertekening intentieovereenkomst integraal kindcentrum De Klep

Ondertekening intentieovereenkomst integraal kindcentrum De Klep

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Op maandag 8 januari vond op sportpark De Klep de ondertekening van de intentieovereenkomst integraal kindcentrum De Klep plaats.

De afgelopen maanden hebben SKOBOS, Samenwijs Opvang, voetbalvereniging Beerse Boys, buurtbeheer Middelbeers Westelbeers, dorpsraad Oostelbeers en de gemeente Oirschot samengewerkt om te komen tot een intentieovereenkomst voor de realisatie van integraal kindcentrum op sportpark De Klep. Met de ondertekening van deze overeenkomst spreken alle partijen hun vertrouwen naar elkaar en naar het proces uit om te komen tot het beoogde kindcentrum; een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waarin onderwijs, opvang, sport en zo mogelijke andere functies samenwerken en bij elkaar op het sportpark gehuisvest zijn. Kinderen komen om te spelen, te leren en te ontmoeten. Alle partijen werken vanuit dezelfde pedagogische visie waardoor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen ontstaat. Daarnaast kunnen ruimten multifunctioneel gebruikt worden. Een kindcentrum draagt hiermee bij aan de leefbaarheid van de kernen Oost-, West- en Middelbeers en het behoud van kwalitatief goed onderwijs in De Beerzen.

Met de ondertekening van de overeenkomst is de eerste basis gelegd voor het in 2018 op te stellen projectplan. Eind 2018 neemt de raad een integraal (vervolg)besluit over de beoogde realisatie van het kindcentrum.