Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Ondertekening overeenkomsten Wegenstructuur Eindhoven, Best, Oirschot en Oefenterrein van Defensie

Ondertekening overeenkomsten Wegenstructuur Eindhoven, Best, Oirschot en Oefenterrein van Defensie

Dit item is verlopen op 26-02-2019.

Overeenkomst Wegenstructuur Eindhoven, Best, Oirschot
Op woensdag 30 januari 2019 hebben gemeente Oirschot en het ministerie van Defensie een grondruil overeenkomst getekend die nodig is voor de aanleg van de regionale wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot (voorheen de Challenge Variant). De aanpassing  van de bestaande- en de aanleg van nieuwe weginfrastructuur is noodzakelijk vanwege de bestaande bereikbaarheidsproblemen van Eindhoven Airport, bedrijventerreinen Westfields en Goederen Distributiecentrum Acht. De bereikbaarheidsknelpunten nemen de komende jaren alleen maar toe.

Intentieovereenkomst oefenterrein Defensie

Daarnaast hebben de gemeente en het ministerie van Defensie een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Oefenterrein. Defensie heeft het oefenconcept aangepast. Gemeente Oirschot heeft de wens om  in het kader van het beleefbaar maken van militair erfgoed  het historisch legerkamp (1830-1834) te ontwikkelen en meer zichtbaar te maken. Daarnaast hebben beide partijen de wens geuit om de landschappelijke en natuurwaarden in het gebied te versterken.

Een belangrijke doelstelling van de intentieovereenkomst is dat in samenspraak met bewoners en gebruikers van de Oirschotse heide er uiteindelijk een gedragen plan komt voor het (toekomstig) gebruik van de Oirschotse heide en omgeving.

Links op de foto wethouder Piet Machielsen en rechts John Verheijen, hoofd Defensie Vastgoed Management

Links op de foto wethouder Piet Machielsen en rechts John Verheijen, hoofd Defensie Vastgoed Management