Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 11 december

Op de agenda van de raad 11 december

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Op 11 december 2018 vinden onderstaande B&W-informatiebijeenkomsten plaats.

19.30 – 20.30 uur:    Ondernemersfonds

Veel Oirschotse ondernemers zijn voorstander van het instellen van een overkoepelend ondernemersfonds voor geheel Oirschot. Insteek is dat via dit fonds collectieve belangen van ondernemers op diverse aandachtsgebieden binnen Oirschot georganiseerd en gefinancierd kunnen worden.

Het ondernemersfonds levert een bijdrage aan de economische vitaliteit en samenwerking binnen Oirschot. Met veilige en vitale bedrijventerreinen, een bloeiend lokaal winkelgebied, recreatie & toerisme, kwaliteitsverbetering van het buitengebied en een goed samenwerkingsklimaat (cross-overs) met alle andere ondernemers in de gemeente. Vanuit het Ondernemersfonds worden dus gebiedsgerichte, maar ook gemeentebrede initiatieven bekostigd. Stichting Visit Oirschot zal een toelichting geven op de voordelen van een ondernemersfonds en de wijze waarop dit het komend jaar wordt vormgegeven.

20.30 – 22.00 uur:    Herontwikkeling Compagnies Oefenterrein

Vanwege de aanleg van nieuwe weginfrastructuur Noordwest-Eindhoven, Oirschot en Best –de zogeheten Challengeweg- ondertekenen gemeente Oirschot en het ministerie van Defensie  binnenkort een grondruilovereenkomst. Deze grondruilovereenkomst is tevens de aanzet voor een herontwikkeling van het oefenterrein op de Oirschotse heide. Beide partijen willen daarvoor afspraken in een intentieovereenkomst vastleggen hoe om te gaan met het toekomstig gebruik van het oefenterrein en de gevolgen voor de directe omgeving te beperken. Het ministerie van Defensie zal tijdens de informatiebijeenkomst toelichting geven op de aanstaande herontwikkeling alsook de Oirschotse raad en samenleving in de gelegenheid stellen kaders en voorwaarden mee te geven voor deze herontwikkeling, te denken valt aan toeristisch medegebruik, verkeers- en geluidsoverlast.