Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 12 februari 2019

Op de agenda van de raad 12 februari 2019

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Op dinsdag 12 februari 2019 vinden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad plaats:

Tijdstip            : 20.00 uur – 20.45 uur

Locatie            : Raadszaal

Onderwerp      : Themabijeenkomst over MRE en de SGE Agenda en Jaarprogramma’s.

In december 2017 heeft de raad de nieuwe Samenwerkingsagenda voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vastgesteld. Naar aanleiding van deze samenwerkingsagenda is gekeken hoe de gemeenteraden betrokken gehouden kunnen worden bij de regionale Agenda waar de Oproep aan de Raadsleden is voortgekomen. Verder is de raad geïnformeerd over het Jaarprogramma 2019 voor het Stedelijk Gebied. Het afgelopen jaar is de raad ook betrokken geweest bij het nieuwe Samenwerkingsakkoord voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). In maart 2019 wordt het Samenwerkingsakkoord door het Algemeen Bestuur van de MRE vastgesteld. De raad heeft de gelegenheid om eind februari een zienswijze in te dienen op het nieuwe Samenwerkingsakkoord en het Werkprogramma 2019.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst bespreken we de regionale agenda’s van de MRE en het SGE en het verband met de Opgave Oirschot. Verder gaan we in op de wijze waarop de gemeenteraad haar controlerende taak bij de regionale agenda’s kan vervullen en welke rol het college hierbij heeft.

Tijdstip            : 21.00 uur – 22.00 uur

Locatie            : Raadszaal

Onderwerp      : Themabijeenkomst Langzaamverkeersbrug.

Eind oktober 2018 heeft wethouder Machielsen aangegeven dat we vertraging hebben opgelopen bij het aanleggen van de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Deze brug is een onderdeel van het project De Groene Corridor.

Tijdens het proces zijn er onduidelijkheden ontstaan over enkele technische aspecten van de brug. Na enkele maanden van intensief overleg met onder andere Rijkswaterstaat en aannemer Ballast Nedam zijn wij zover om de conclusies voor een vervolg te presenteren.

Tijdens deze themabijeenkomst informeren wij de raad over de oorzaken van vertraging, de gezochte oplossingsrichtingen en de scenario’s voor een vervolg die nu voorliggen. Daarbij zullen wij tevens ingaan op kosten en extra budget.

Een overzicht van alle vergaderingen met - zo mogelijk bijbehorende documenten - vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl