Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 15 januari

Op de agenda van de raad 15 januari

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Op 15 januari 2019 vindt om 19.30 uur een openbare opiniĆ«rende raadsbijeenkomst plaats over de mogelijke ontwikkeling van een integraal kindcentrum op sportpark De Klep. 

Tijdens deze bijeenkomst bespreken het college van B&W en de gemeenteraad  een voorstel van het college om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming rondom een (mogelijk) kindcentrum. In 2018 vond hiervoor een eerste verkenning plaats. Op basis hiervan stelt het college voor om in 2019, in samenspraak met betrokken partners, tot een ontwerp te komen en daarover in overleg te treden met omwonenden. Op basis hiervan kan de raad eind 2019 een definitief besluit nemen over de mogelijke realisatie van een integraal kindcentrum op sportpark De Klep. U bent van harte welkom tijdens deze bijeenkomst in de raadszaal. De betrokken partijen zijn hierbij ook aanwezig.