Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 16 april

Op de agenda van de raad 16 april

Dit item is verlopen op 17-04-2019.

Op dinsdag 16 april 2019 wordt de volgende openbare bijeenkomst van de raad gehouden:

Tijdstip            : 20.00 uur – 21.30 uur

Locatie            : Raadszaal

Onderwerp      : Opiniërende raadsbijeenkomst over De Enck

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het uitvoeren van scenario 4 uit het rapport van de stuurgroep, d.w.z. transformatie die past binnen een te ontwikkelen visie voor het centrum van Oirschot. Voor het ontwikkelen van deze visie trekt de gemeente twee jaar de tijd uit. Gedurende die twee jaar vindt scenario 2 (optimalisatie) plaats.    

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl