Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 17 april

Op de agenda van de raad 17 april

Dit item is verlopen op 18-04-2018.

Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. Dinsdag 17 april om 20.00 uur bespreekt de gemeenteraad in de besluitvormende raadsvergadering het Masterplan Gebiedsontwikkeling Sportpark Moorland op de agenda.

Het Masterplan is een co-productie van voetbalvereniging Oirschot Vooruit, Hockeyclub Oirschot en de gemeente. Het is de uitwerking door het college van de breed gesteunde raadsmotie van 27 juni 2017.

Het initiatief gaat over een integrale, duurzame aanpak van de vernieuwing van het sportpark. Noodzakelijke investeringen zijn aangegrepen om tot een totaalplan te komen, waarmee de accommodatie weer decennia vooruit kan. Onderdeel ervan is een gezamenlijk, (bijna) energieneutraal paviljoen, voor multifunctioneel gebruik, gericht op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde.

Beoogd is in de besluitvormende raadsvergadering een voorwaardelijke ‘go’ te vragen. Na onder meer nader onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden krijgt de raad later in 2018 de gelegenheid om tot een definitief besluit te komen.

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier Han Struijs, via telefoonnummer 06 48 13 69 57, e-mail h.struijs@oirschot.nl.

U en de Raad

Als inwoner van de gemeente Oirschot kunt u uw stem laten horen tijdens raadsvergaderingen. Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier.