Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 18 juni 2019

Op de agenda van de raad 18 juni 2019

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 18 juni 2019 om 19.30 uur.
Op de agenda staan de volgende voorstellen:

A    Geen discussie verwacht tot besluitvorming

7.    Bestemmingsplan Hoogeindseweg 24A

8.    Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Hoogeindseweg 6b en Ontginningsweg 8

9.    Verordening WMO 2019

B   Discussie verwacht tot besluitvorming

10.  Bijdrage reconstructie Provinciale weg N395

11.  Proefcasus Eindhoven Airport

12.  Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

13.  Gunning accountantscontrole

14.  Visie op wonen SGE

15.  Extra capaciteit Volkshuisvesting en Wonen

16.  Krediet programmering Bedrijventerreinen Oirschot

17.  Jaarrekening 2018