Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 19 juni

Op de agenda van de raad 19 juni

Openbare vergadering van de raad der gemeente oirschot op dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

                                                         

Agenda

a:  Geen discussie verwacht tot besluitvorming

 • aanpassing gebruik civision middelen aan huidige eisen/wensen
 • bestemmingsplan meubelmakerij ong. te oirschot
 • bestemmingsplan putstraat 10a

b:  Discussie verwacht tot besluitvorming

 • de Enck
 • overheveling budgetten
 • nota reserves en voorzieningen
  • kadernota 2019
  • ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen
 • motie buiten de orde over Logtesebaan 2