Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 19 juni

Op de agenda van de raad 19 juni

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Openbare vergadering van de raad der gemeente oirschot op dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

                                                         

Agenda

a:  Geen discussie verwacht tot besluitvorming

 • aanpassing gebruik civision middelen aan huidige eisen/wensen
 • bestemmingsplan meubelmakerij ong. te oirschot
 • bestemmingsplan putstraat 10a

b:  Discussie verwacht tot besluitvorming

 • de Enck
 • overheveling budgetten
 • nota reserves en voorzieningen
  • kadernota 2019
  • ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen
 • motie buiten de orde over Logtesebaan 2