Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 20 juni

Op de agenda van de raad 20 juni

Dit item is verlopen op 21-06-2017.

Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. In een ‘voorbereidende’ vergadering discussieert de gemeenteraad over verschillende onderwerpen. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit in een ‘besluitvormende’ vergadering.

Op dinsdag 20 juni 2017 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

A:  Geen discussie verwacht tot besluitvorming

 • Bestemmingsplan Kerkstraat 6, Oostelbeers;
 • Bestemmingsplan Spoordonkseweg 85 en 90, Spoordonk;
 • Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2017;
 • Krediet ontsluitingsweg Haagakkers;
 • Verduurzaming openbare verlichting doorgaande wegen / industrieterreinen;
 • Aanpassing legesverordening en tarievenverordening 2017;
 • Programma regionaal bedrijventerrein stedelijk gebied;
 • Actualisatie grondexploitatie;
 • Structurele uitbreiding van de formatie van de griffie.

B:  Discussie verwacht tot besluitvorming

 • Oirschot blijvend verbonden:
 1. Bestemmingsplan weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best
 2. Bestemmingsplan langzaamverkeersbrug Moorland
 3. Tracéstudie randweg 
 • Bestemmingsplan Stille Wille
 • Burap mei 2017

De raad bespreekt deze onderwerpen op 20 juni 2017 om 20.00 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06 48 13 69 57 of h.struijs@oirschot.nl.

U en de Raad

Als inwoner van de gemeente Oirschot kunt u uw stem laten horen tijdens raadsvergaderingen. Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier.