Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 26 maart 2019

Op de agenda van de raad 26 maart 2019

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot

..

Voor dinsdag 26 maart 2019 staan op de agenda:

  • Vaststelling Bestemmingsplan buitengebied herziening ’t Ven tussen 1 en 2

  • Nota Kostenverhaal gemeente Oirschot

De gemeenteraad van Oirschot heeft in 2013 een nota Kostenverhaal vastgesteld. In 2016 heeft de gemeentelijke organisatie een evaluatie uitgevoerd over de toepassing van dit beleid. Op basis van deze evaluatie en gebaseerd op onze praktijkervaringen bestond de behoefte om het kostenverhaalbeleid beter in te kaderen en te vereenvoudigen. Dat heeft geleid tot een reeks verbetervoorstellen.

De raad bespreekt deze onderwerpen op 26 maart 2019 om 19.30 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl

U en de Raad

Als inwoner van de gemeente Oirschot kunt u uw stem laten horen tijdens raadsvergaderingen.

Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier.