Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op uw gezondheid!

Op uw gezondheid!

Dit item is verlopen op 29-11-2017.

De gemeente Oirschot wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van haar inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld via het gezondheidsbeleid “Gezond Samenleven”. We willen dat onze inwoners zich gezond thuis voelen in ons groene, monumentale en ondernemende Oirschot!

In het gezondheidsbeleid krijgen een aantal thema’s bijzondere aandacht: eenzaamheid, weerbare ouders, alcohol- en drugsgebruik bij jongeren en een gezonde leefomgeving. De gemeente ondersteunt daarom verschillende projecten en initiatieven die invulling geven aan deze thema’s. Onlangs zijn er cijfers verschenen die laten zien hoe gelukkig en gezond onze inwoners zich voelen.

Opvallende cijfers

Onlangs zijn de gezondheidsmonitors Volwassenen en Ouderen van de gemeente Oirschot verschenen. De cijfers voor de monitors zijn verzameld door enquêtes af te nemen onder onze inwoners (18-64 jaar en 65+). Dit gebeurt één keer in de vier jaar. Door de cijfers in de gezondheidsmonitor te zetten, zien we hoe de gezondheid van de Oirschotse bevolking zich door de jaren heen ontwikkelt. Deze gezondheidsmonitors vertellen ons namelijk veel over hoe gelukkig, gezond en tevreden inwoners van de gemeente Oirschot zijn. Naast de gezondheidsmonitors Volwassenen en Ouderen, verschijnen er ook vierjaarlijks de gezondheidsmonitors onder jongeren (12 tot 18 jaar) en kinderen (waarbij ouders van kinderen van 0 tot 11 jaar worden bevraagd). We delen graag enkele opvallende uitkomsten van de gezondheidsmonitors Volwassenen en Ouderen met u.

Positief om te lezen is dat onze inwoners meer vrijwilligerswerk doen dan inwoners van andere gemeenten in de regio. Ook zijn er in onze gemeente aanzienlijk meer inwoners lid van (sport)verenigingen en/of clubs. Verder ervaren meer mensen een betere betrokkenheid van andere buurtbewoners bij hun buurt en voelen mensen zich veiliger. Tot slot zet in Oirschot de gunstige trend in bewegen bij ouderen door. In vergelijking met vier jaar geleden, voldoen nu meer ouderen aan de Nederlandse norm Gezond Bewegen voor 55-plussers. Deze luidt: minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief zijn. Al met al positieve ontwikkelingen waar we trots op zijn!

Aandachtspunten zijn er ook. Alcoholgebruik blijft in Oirschot en in de regio hoog, dit geldt voor zowel jong als oud. Het alcoholgebruik in Oirschot is bovendien hoger dan in de rest van de regio.

Verder voelt één derde van de mensen tussen de 18 en 65 jaar en de helft van de ouderen zich wel eens eenzaam. Ook zien we dat mensen in Oirschot zich relatief vaak zorgen maken over de invloed van de leefomgeving op hun gezondheid. Vanuit het gezondheidsbeleid heeft de gemeente aandacht voor deze zaken. Binnenkort besteden we in het Weekjournaal aandacht aan enkele projecten en initiatieven die de gemeente Oirschot op dit gebied ondersteunt of aanjaagt.

Meer weten?

Meer cijfers en trends en ontwikkelingen rondom het welzijn van onze inwoners vindt u op www.ggdbzo.nl/ggdkompas/oirschot. U vindt hier de resultaten van de gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen terug, maar ook de resultaten van de jeugdmonitor (afgenomen onder jongeren van 12 tot 18 jaar uit de gemeente Oirschot en verschenen in 2016).