Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Openbare raadsbijeenkomst op 13 november 2018

Openbare raadsbijeenkomst op 13 november 2018

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Op dinsdag 13 november 2018 wordt de volgende openbare bijeenkomst van de raad gehouden:

Tijdstip            : 19.30 uur – 21.00 uur

Locatie            : Raadszaal

Onderwerp      : B&W-informatiebijeenkomst over de “Jeugdhulp”

Het college van B&W informeert u over de diverse ontwikkelingen die spelen m.b.t. jeugdhulp. Hierbij wordt specifiek stilgestaan bij de volgende twee zaken:

  1. Ontwikkelingen in de regionale samenwerking rondom jeugdhulp (o.a. 21 voor de jeugd);
  2. Toelichting op de stand van zaken rondom het beheersbaar houden van de kosten jeugdhulp.

De bijeenkomst biedt verder voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen over de genoemde onderwerpen.

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl