Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Openbare raadsbijeenkomsten op 14 november 2017

Openbare raadsbijeenkomsten op 14 november 2017

Dit item is verlopen op 15-11-2017.

Op dinsdag 14 november 2017 bepreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen in een openbare bijeenkomst. Deze vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis:

Tijdstip            : 19.45 uur – 20.30 uur

Onderwerp      : “Kostendekkendheid van de leges”.

De raad heeft zich bij de legesheffing op het standpunt gesteld dat gestreefd moet worden naar volledige kostendekkening. Het college heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek. Op 14 november worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt ook een relatie gelegd met de legesverordening 2018, die de raad op 19 december ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Tijdstip            : 20.30 uur – 21.30 uur

Onderwerp      : Centrummanagement over de ontwikkelingen CMO/VVV en de voortgang van
                           Visit Oirschot.

In deze B&W-informatiebijeenkomst wordt u bijgepraat over de voortgang van de werkzaamheden van het Centrummanagement en de VVV (Sitro). Cees Hoogland, aangenomen als fusiebegeleider door CMO en Sitro, geeft een toelichting over de laatste stand van zaken over de fusie. Eric Boselie, directeur van EHV 24/7 geeft vanuit zijn expertise een doorkijk in het proces van Citymarketing. Karien Hoeks, centrummanager en vestigingsmanager van de VVV,  vertelt over het succes van de samenwerking in de Brandstore.

Tijdstip            : 21-30 uur – 22.30 uur

Onderwerp      : Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Samenwerkingsprogramma is gebaseerd op de evaluatie en de aanbevelingen die dit jaar zijn vastgesteld en laat een doorontwikkeling zien van de thema’s Wonen, Werken en Voorzieningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. We presenteren de actuele versie van het Samenwerkingsprogramma en laten de voor Oirschot belangrijke speerpunten in het programma zien. Tenslotte lichten we het vervolgproces toe en de wijze waarop het Samenwerkingsprogramma vorm krijgt na de verkiezingen van volgend jaar.

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs via 06-48136957, e-mail griffie@oirschot.nl.