Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Participatieregeling 18+

Participatieregeling 18+

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Bent je 18 jaar of ouder en moet je rond komen van een minimuminkomen? Zorgt dit lage inkomen ervoor dat je wordt belemmerd in je deelname aan sociale en maatschappelijke activiteiten? Dan heb je mogelijk recht op een bijdrage vanuit de Participatieregeling 18+.

Welke sociaal maatschappelijke kosten?

Met de Participatieregeling 18+ kun je een tegemoetkoming krijgen voor de volgende sociaal maatschappelijke participatiekosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging. 
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwemabonnement.
  • Cursussen (die niet beroeps-gerelateerd zijn).

Hoeveel geld kun je krijgen?

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • Je bent 21 jaar of ouder
  • Je bent 18, 19 of 20 jaar en je kunt de onderhoudsplicht van je ouders niet te gelde maken
  • Je inkomen is lager dan 120% van de voor je geldende bijstandsnorm
  • Je vermogen is lager dan de voor je geldende vermogensgrens
  • Je moet een betaalbewijs van de kosten overleggen

Wanneer aanvragen?

Je kunt de tegemoetkoming aanvragen uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Hoe vraag je het aan?

Wil je meer informatie of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met ISD de Kempen. ISD de Kempen is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur via telefoonnummer 0800 – 5530123.