Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Ruimte voor Ruimte verzoeken buitengebied gemeente Oirschot

Ruimte voor Ruimte verzoeken buitengebied gemeente Oirschot

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Het wonen in het buitengebied voor burgers is volgens het provinciaal beleid (Verordening ruimte) niet zomaar toegestaan. Deze uitzondering geldt alleen voor bestaande burgerwoningen, gesplitste ‘langgevelboerderijen’ en in zogenaamde Ruimte voor Ruimte- woningen.

De regeling Ruimte voor Ruimte is een instrument waarbij in ruil voor de sanering van intensieve veehouderijen het oprichten van nieuwe (burger)woningen in het buitengebied mogelijk wordt gemaakt.

Nieuwe verzoeken pakken we niet op

Binnen de gemeente Oirschot zijn de afgelopen 15 jaar al veel Ruimte voor Ruimte- woningen gerealiseerd. In de gemeentelijke Beleidsregel Ruimte voor Ruimte 2014 is al aangegeven dat er een scheefgroei ontstaat omdat het beperkt aantal saneringen van intensieve veehouderijen binnen de gemeente niet in verhouding staat tot het grote aantal Ruimte voor Ruimte- woningen dat is en wordt gerealiseerd. De laatste jaren is het aantal verzoeken verder toegenomen. Nog meer woningen bouwen in de bebouwingsconcentraties leidt tot een afname van de ruimtelijke kwaliteit en zorgt er wellicht voor dat er elders minder gebouwd kan worden voor de doelgroepen zoals starters. Daarom besluiten wij om een algeheel ‘stand stil’ in te stellen voor een periode van 2 jaar. Alle nieuwe (principe)verzoeken voor Ruimte voor Ruimte- woningen die vanaf 1 september 2017 binnenkomen pakken wij niet op of worden geweigerd. In de periode van 2 jaar kan het bestaande beleid worden geëvalueerd en nieuw beleid worden geformuleerd.

Er kan in enkele gevallen nog  medewerking worden verleend

Het afwijzen van Ruimte voor Ruimte- verzoeken is in enkele gevallen niet wenselijk. Ruimte voor Ruimte kan soms ingezet worden om ruimtelijke knelpunten op te lossen. Omdat de ruimtelijke kwaliteitswinst hier zo overduidelijk is, is het niet gewenst om op voorhand dergelijke verzoeken niet op te pakken. Verder zijn er in het verleden al toezeggingen gedaan die we proberen zo veel mogelijk te respecteren.