Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » SCC De Enck kan aan de slag!

SCC De Enck kan aan de slag!

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Gemeenteraad neemt besluit
De gemeente vindt een sociaal-culturele voorziening in de kern Oirschot belangrijk. In de zomer van 2018 dreigde De Enck failliet te gaan. Dat had een grote impact op ons dorp. Daarom heeft de gemeente financiĆ«le middelen beschikbaar gesteld en daarbij de opdracht gegeven om voor juni 2019 een definitieve en duurzame oplossing te vinden voor de toekomst van De Enck. Een definitieve oplossing is er nog niet. 

Het college heeft de gemeenteraad het volgende voorstel voorgelegd: De Enck de komende twee jaar financieel te ondersteunen om de exploitatie te verbeteren, terwijl de gemeente in die twee jaar een centrumvisie opstelt. De gemeenteraad is dinsdag 28 mei 2019 akkoord gegaan met dit voorstel.   

Besluit

De gemeenteraad heeft besloten om SCC De Enck gedurende twee jaar te financieren en parallel daaraan een centrumvisie te ontwikkelen. Deze centrumvisie ontwikkelen wij om een kader te hebben voor een definitief besluit rondom de Enck. Uiterlijk 1 november 2019 legt het bestuur van De Enck een verbeterplan voor aan het college. De Enck krijgt op deze manier de kans om de bedrijfsvoering en daarmee de exploitatie te optimaliseren. Daarbij neemt de gemeente meer regie door een deskundig adviseur aan te stellen om het bestuur van De Enck te adviseren en te begeleiden bij de optimalisatie.

Het college heeft vertrouwen in het voorstel en is blij dat het merendeel van de gemeenteraad hiermee akkoord is gegaan.

Vervolg

Verbeterplan SCC de Enck

Het bestuur van De Enck zal samen met de nog aan te stellen adviseur het verbeterplan opstellen. Er moet meer omzet gehaald worden uit huur, een hogere bezettingsgraad van de zalen en meer omzet uit de horeca zonder daarbij te veel in te boeten op de sociale functie en de functie voor het verenigingsleven. Hiervoor is het bestuur van De Enck aan zet.

Centrumvisie

Vanuit de gemeente wordt gestart met het opstellen van een centrumvisie. Doelstelling is om te komen tot een integrale visie voor het centrum van Oirschot, waarin zowel functionele (zoals bv het voorzieningenaanbod), ruimtelijke (zoals de openbare ruimte) en verkeerskundige (parkeren, verkeersstructuur) aspecten in onderlinge samenhang worden benaderd. Natuurlijk betrekken we hierbij belanghebbenden. Dit proces is binnen twee jaar uit te voeren. In september 2019 worden hiervoor de kaders opgehaald bij de gemeenteraad, welke in oktober 2019 worden vastgesteld.