Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Stand van zaken maatregelen tegen eikenprocessierups

Stand van zaken maatregelen tegen eikenprocessierups

De laatste weken zijn ook in Oirschot de meldingen over overlast van de eikenprocessierups toegenomen. De gemeente neemt maatregelen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Eind deze week (week 27) zullen de ‘hoogste prioriteiten locaties’ bij scholen, speelplekken en drukke fietsroutes zijn bestreden. Vanwege drukte en capaciteit bij het bestrijdingsbedrijf is dit helaas niet sneller gelukt.

Preventief bestrijden

Begin mei zijn eiken in verschillende straten in  de gemeente Oirschot  preventief biologisch bestreden tegen de eikenprocessierups d.m.v. een boomnevelspuit. Het middel werkt alleen tegen blad etende rupsen en heeft geen nadelige gevolgen voor andere insecten en dieren die de rupsen eten. Ook is het niet schadelijk voor mens en milieu. Het bestrijdingsmiddel hecht zich aan de bladeren en wordt zo opgenomen door de rupsen.

De gemeente gaat, gezien de enorme overlast van dit seizoen, overwegen om het preventief bestrijden volgend jaar uit te breiden. Helaas is het niet mogelijk om overal preventief bestrijden vanwege beschermde gebieden voor vlinders, aangewezen door de Vlinderstichting.

Meldingen en meer informatie  

Wij hebben al veel meldingen ontvangen over locaties waar de eikenprocessierups in eiken aanwezig is. De bestrijding van plaatsen waar veel kinderen, ouderen en/of zieken zijn zoals scholen, kinderdagverblijven en zorgcentra hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens komen overige locaties binnen de bebouwde kom aan de beurt en daarna het buitengebied (langs recreatieroutes).

Deze locaties zijn bij ons in beeld en zijn/ worden bestreden d.m.v. het wegzuigen van de nesten.

Over deze locaties hoeft u dus geen melding meer te doen. Als u nog op andere plaatsen binnen de bebouwde kom eikenprocessierupsen ziet geef het dan aan ons door via het formulier melding openbare ruimte.

Locaties in het buitengebied zijn bij ons bekend. Daarover hoeft u geen melding meer te doen. We bestrijden daar langs recreatieroutes.