Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Start displays met afvalzakjes

Start displays met afvalzakjes

Dit item is verlopen op 03-05-2017.

Een schone natuur, natuurlijk!
In natuurgebieden vind je steeds minder of geen afvalbakken. Een beetje gek? Afval hoort niet in onze natuur. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval.

Daarom stimuleren we met de ‘afvaldisplays met zakjes’ bezoekers van natuurgebieden om hun afval weer mee naar huis te nemen en het daar in een afvalbak te gooien.

Afvaldisplays: hoe werkt het?

De displays met afvalzakjes staan bij (horeca)ondernemers in natuurgebieden en bij VVV-kantoren in de Kempengemeenten. Recreanten kunnen gratis een afvalzakje meenemen wanneer zij een natuurgebied bezoeken. Zo kunnen ze gemakkelijk en hygiënisch hun afval met zich meenemen. 
‘Afvaldisplays’ is een pilotproject dat wordt uitgevoerd door de 5 Kempengemeenten. De pilot loopt in het toeristenseizoen 2017 en zal eventueel voortgezet en/of uitgebreid worden na evaluatie. 

Doel

  • bewustwording creëren bij bezoekers van de natuurgebieden: afval hoort niet in de natuur, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval, neem afval weer mee naar huis en gooi het daar in een afvalbak; 
  • schoonhouden en verminderen van zwerfafval in en om natuurgebieden.

Schoon houdt schoon

Er wordt veel onderzoek naar gedaan: Waardoor ontstaat zwerfafval? Waarom gooien mensen hun afval op de grond en niet in een afvalbak? Wat maakt dat de ene plek schoner is dan de andere?

Wat blijkt? Op schone plekken is men sneller geneigd om het schoon te houden. Daar waar geen afval ligt wordt niet snel iets op de grond gegooid. Vervuilde plaatsen lokken daarentegen uit om afval achter te laten. Schoon houdt schoon dus!

De afvaldisplays hebben het doel om mensen te informeren en te faciliteren over (hun) afval in natuurgebieden. Dit heeft als effect dat er minder afval in de natuurgebieden achtergelaten wordt. En dat heeft dan weer het schoon-houdt-schoon-effect!

Minder afvalbakken in natuurgebieden

Afvalbakken in natuurgebieden worden veel gebruikt om afval te dumpen. Denk daarbij aan grote hoeveelheden huishoudelijk of bedrijfsmatig afval. Ook zijn ze regelmatig het doelwit van vandalisme. Ze worden zelfs in brand gestoken, met alle gevolgen van dien.

Natuurgebieden zonder afvalbakken blijken schoner te zijn dan gebieden waar nog wel afvalbakken staan. Dat is het schoon-houdt-schoon-effect!

De Kempen Supporter van Schoon

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot en Reusel-De Mierden trekken gezamenlijk op voor een schone leefomgeving! Ieder van de 5 gemeenten heeft een ‘Plan van Aanpak Zwerfafval’. Doel hiervan is door bewustwording bij inwoners en bezoekers en het schoonmaken van openbare ruimten, zwerfafval in de gemeenten te verminderen.

Sommige projecten worden individueel door gemeenten uitgevoerd, andere projecten worden gezamenlijk opgepakt. ‘Afvaldisplays met zakjes’ is een van de projecten waarbij ingezet wordt op een overkoepelende zwerfaval aanpak binnen de Kempen.  

Wie doet er mee?

Locaties

Doet u ook mee?

Wilt u ook deelnemen aan dit project? Bent u ondernemer in een van de Kempense natuurgebieden?

Dit project wordt namens de 5 Kempengemeenten uitgevoerd door onsburo. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met teamschoon@onsburo.eu.