Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Subsidiemogelijkheden voor aanleg landschapselementen in Oirschot

Subsidiemogelijkheden voor aanleg landschapselementen in Oirschot

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Gemeente Oirschot heeft via het provinciale Subsidiekader Groenblauwe Diensten (in de volksmond STIKA genoemd) geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van landschapselementen in het buitengebied van Oirschot en de Beerzen.

Zo is er geld beschikbaar voor de aanleg van houtsingels, bomen, knotbomen, poelen en akkerranden en kunnen we onze mooie gemeente groen houden!

Wellicht heeft u plannen voor de aanleg van landschapselementen en kan het STIKA interessant zijn om uw plannen te realiseren! Denkt u te voldoen aan de onderstaande voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met de veldcoördinator Paul van Limpt om vrijblijvend te bekijken of u een subsidie kunt krijgen voor het aanleggen van landschapselementen op uw grond. Een eventuele subsidieaanvraag wordt verzorgd en begeleid door de veldcoördinator, waardoor meedoen zo laagdrempelig als mogelijk wordt gemaakt.

De voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een STIKA-subsidie zijn:

  • U bent eigenaar van de grond in het buitengebied, of pacht de grond en heeft toestemming van de eigenaar;
  • De gronden liggen niet op uw erf (aanleg van erfbeplanting wordt niet gesubsidieerd);
  • De gronden liggen, bij een huis met woonbestemming, minimaal 150 meter verwijderd van uw woonhuis;
  • De gronden liggen, bij een agrarisch bedrijf, minimaal 10 meter verwijderd van het agrarisch bouwblok;
  • U ontvangt over de in te brengen gronden geen andere subsidies.

Als u nieuwe landschapselementen aanlegt krijgt u voor zes jaar een beheersvergoeding. Daarnaast is er in veel gevallen de mogelijkheid om de ingebrachte gronden om te zetten naar natuur. In dit geval krijgt u ook de grondwaarde van de ingebrachte (landbouw-)grond uitgekeerd. Meer info kunt u vinden op de website van Brabants Landschap www.brabantslandschap.nl.

Contact

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een subsidie aanvragen? Neem dan contact op met  Paul van Limpt, Veldcoördinator Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA), e-mail paulvanlimpt@natuurenlandschap.eu, telefoon (06) 30 59 79 01.