Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Toegankelijkheid, iedereen doet mee

Toegankelijkheid, iedereen doet mee

Dit item is verlopen op 26-02-2018.

Oirschot voor iedereen
De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, Monumentaal, Ondernemend en Groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot.

In 2016 heeft Den Haag het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap in de wetgeving opgenomen. Het motto is: Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving! Jong en oud zonder én met een ‘vlekje’ in welke vorm dan ook. Heeft u een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking? Maar ook als er geen sprake is van een beperking, of als u gewoon een dagje ouder geworden bent, ervaart u zonder twijfel wel eens ‘drempels’. Kunt u ergens moeilijk of niet binnen komen of niet mee doen?

Uw mening is van belang: wat heeft u nodig om wél mee te kunnen doen? Wat kan onze gemeente daaraan doen? Misschien heeft u een oplossing of een goed voorbeeld van elders, om te laten zien hoe het beter kan.

We gaan uw inbreng verzamelen via zogenaamde Dialoogtafels. Tafels waaraan 10 tot 15 mensen samen bespreken wat hun ideeën zijn. Iedereen krijgt evenveel ruimte en tijd voor zijn inbreng. We organiseren hiervoor 3 bijeenkomsten in de 3 kernen van onze gemeente, zodat iedereen zo mogelijk in de eigen kern kan meedoen.

Deze ideeën leggen we voor als advies aan de gemeente Oirschot, inclusief een plan van aanpak voor wat we noemen “Inclusief Beleid”: Iedereen moet mee kunnen doen. Ons doel is voldoende ideeën verzamelen, zodat we een agenda voor Oirschot voor de komende jaren kunnen gaan maken en deze inpassen en uitvoeren binnen de Omgevingsvisie van Oirschot.

Deel uw ervaringen en wensen op:

  • Maandag 5 maart 2018, locatie Ons Mevrouw Middelbeers, 19:30 – 21:30 uur
  • Donderdag 8 maart 2018, locatie De Enck Oirschot, 19:30 – 21:30 uur
  • Maandag 12 maart 2018, locatie Den Deel Spoordonk, 13:30 – 15:30 uur

Om voorbereid te zijn op het aantal belangstellenden is het belangrijk dat u zich aanmeldt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@adviesraadoirschot.nl, onder vermelding van uw naam en de plaats/ datum waarop u wilt mee doen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Riek Ansems, regiocoördinator Zorg Verandert, 06 -36336076.

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht

Alle inwoners van Oirschot zijn van harte welkom, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgers, familie, kennissen of naasten van iemand met een beperking, zorgverleners, werkgevers, onderwijzers, buurtbeheerders en buurtverkenners.