Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

Uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden, halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.nl.

CPO-project Heibloem, Moorland-Oost in Oirschot

Woningbouwgebied Moorland-Oost is bijna volgebouwd. Er is nog één strook bouwgrond beschikbaar, gelegen aan de noordzijde van de Heibloem. Het college stelt deze strook beschikbaar voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) speciaal voor starters en senioren. De toekomstige bewoners treden in groepsverband op als opdrachtgever voor het ontwikkelen en bouwen van de gronden.  De woningen moeten energiezuinig zijn (nul op de meter). Het is de bedoeling dat er naast koopwoningen ook enkele (dure) huurwoningen gebouwd worden.