Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Uit de vergadering van het college van B&W

Uit de vergadering van het college van B&W

Dit item is verlopen op 13-10-2017.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van b&w). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren.

Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.nl.

Opschorten gebruik Ruimte voor Ruimte- regeling

Het college heeft besloten om voor een periode van twee jaar geen nieuwe Ruimte voor Ruimte- verzoeken in het buitengebied van Oirschot op te pakken. De regeling Ruimte voor Ruimte is een instrument waarbij in ruil voor de sanering van intensieve veehouderijen het oprichten van nieuwe (burger)woningen in het buitengebied mogelijk wordt gemaakt. Tijdens de periode dat we geen verzoeken in behandeling nemen, evalueren we het bestaande beleid en passen we dit aan als dat nodig is. Alleen verzoeken die ervoor zorgen dat er ruimtelijke knelpunten worden opgelost en als er sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst nemen we na beoordeling in behandeling. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht ‘Ruimte voor Ruimte verzoeken buitengebied gemeente Oirschot’ op www.oirschot.nl.

Omgevingsvisie Oirschot

Het college stelt de raad voor de Omgevingsvisie voor Oirschot vast te stellen. De Omgevingsvisie geeft richtlijnen voor veranderingen in onze omgeving en hoe we die veranderingen samen met de inwoners en andere partijen vormgeven. De gemeenteraad van Oirschot vergadert op dinsdag 26 september over de Omgevingsvisie. Meer informatie kunt u vinden op www.oirschot.nl/omgevingsvisie.

Ontwikkeling Doornboomstraat 22 Middelbeers

Voor de locatie Doornboomstraat 22 in Middelbeers (het oude gemeentehuis) is een verzoek ingediend voor het realiseren van een grand-café, zaalaccommodatie, acht hotelkamers en zes appartementen. Het college stelt de raad voor om hiervoor het bestemmingsplan Doornboomstraat 22 in Middelbeers vast te stellen. De gemeenteraad van Oirschot vergadert hier op dinsdag 26 september over.