Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Uit de vergadering van het college van B&W

Uit de vergadering van het college van B&W

Dit item is verlopen op 10-11-2017.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.nl.

Barcelona 47 huurwoningen

Wooninc. gaat op het voormalige terrein van de Julianahal en Ramblaz in totaal 47 goedkope huurwoningen en -appartementen realiseren. Dit past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Er is hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat brengen we nu in procedure. Het project bestaat uit twee blokken met in totaal 17 woningen en daartussenin een appartementengebouw van drie lagen voor 30 wooneenheden. De woningen zijn in principe voor starters. Streven is om in de eerste helft van 2018 te starten met bouwen. Op de website van Wooninc. www.wooninc.nl/woningaanbod/nieuwbouw/barcelona staat alle relevante informatie.

Actieplan Gastvrij Oirschot

In 2016 heeft de gemeenteraad de koersnotitie Gastvrij Oirschot vastgesteld. Ze heeft het college gevraagd deze koersnotitie uit te werken in een actieplan. In het actieplan geven we weer welke doelen we willen bereiken op het gebied van participatie en integratie van nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning. Ook geeft het plan aan welke acties we daarvoor inzetten. Het college heeft dit actieplan op 19 september vastgesteld. De komende tijd vertellen we u er meer over.