Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » (Ver)bouwen: eerst een energieplan

(Ver)bouwen: eerst een energieplan

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

KempenEnergie:
Op het EnergieLoket stappen twee mensen binnen. Trots leggen ze hun bouwplan op tafel. Het ziet er mooi uit. Nu willen ze ook nog iets aan energiebesparing gaan doen en ze hadden iets over een warmtepomp gehoord. Het wordt een lastig gesprek waarbij we vaak moeten zeggen: “dat kan nu niet meer”. Ze stellen goede vragen, maar te laat. Deze vragen moeten aan de orde komen voordat de tekeningen gemaakt gaan worden. Dan zijn er nog volop keuzemogelijkheden en de best passende keuze kan dan verwerkt worden in het plan. Wij raden mensen daarom altijd aan om in een zo vroeg mogelijk stadium naar het EnergieLoket te komen.

Bij energiezuinig of energieneutraal bouwen is het belangrijk dat bouwkundige maatregelen goed zijn afgestemd op maatregelen aan installaties. Een warmtepomp verwarmt het huis met lage temperaturen. Het water in het afgiftesysteem is maximaal 30°C. Radiatoren werken dan niet goed meer, vloer- of wandverwarming wel. Om met lage temperaturen het huis te verwarmen, mag de warmtevraag niet te hoog zijn. De woning moet dus goed geïsoleerd zijn. Verwarmen met vloerverwarming betekent verwarmen met stralingswarmte. Er is geen convectiewarmte (warme lucht die in beweging is) meer zoals bij radiatoren. Dat betekent dat koude lucht die via ventilatieroosters binnen komt niet meer wordt opgewarmd en als koude tocht naar beneden valt. Het comfort van vloerverwarming wordt teniet gedaan. Nog steeds koude voeten.

Verwarmen, koelen, ventileren, energie  besparen, comfort en duurzame energie zijn allemaal thema’s waar vooraf over nagedacht moet worden. Ze zijn samen te brengen in een energieplan. Dat energieplan ligt dan ten grondslag aan het bouw- of verbouwplan. Het kan ook het spoorboekje zijn om je huis in stappen energieneutraal te maken. De eerste stap kan op een zaterdagmorgen een bezoek aan het EnergieLoket zijn. Zie ook: www.kempenenergie.nl.