Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 2019

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 2019

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. U kunt uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in uw provincie of binnen de grenzen van uw waterschap. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Ook mag een kiezer stemmen bij volmacht. Er zijn twee manieren om dit te doen.

Stemmen met kiezerspas

De kiezerspas kunt u schriftelijk of mondeling aanvragen. Wanneer u het schriftelijk wilt doen, zijn er kosteloos formulieren beschikbaar op de  website of verkrijgbaar bij Bureau Verkiezingen van de gemeente. Dit formulier moet samen met uw stempas uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Ook kunt u mondeling verzoeken om uw stempas om te laten zetten in een kiezerspas. Dit kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019  tot 12.00 uur. Hiervoor moet u een afspraak maken met Bureau Verkiezingen en uw stempas meebrengen.

Stemmen bij volmacht

U kunt iemand machtigen door het schriftelijk aan te vragen of door overdracht van de stempas. Wilt u dit schriftelijk doen, dan zijn er op de website of bij Bureau Verkiezingen kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Ook kunt u een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer staat geregistreerd, machtigen om voor u te stemmen. Daarvoor vult u de achterzijde van de stempas in en ondertekent u deze. Het is belangrijk dat uw gemachtigde mede ondertekent. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten per verkiezing aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Meer weten?

Voor uitgebreide informatie en afspraken over het stemmen of machtigen, de verkiezingen en stembureau’s, kunt u terecht op www.oirschot.nl/verkiezingen. Of u kunt contact opnemen met Bureau Verkiezingen van de gemeente Oirschot via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail verkiezingen@oirschot.nl.