Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Vliegende start Zonnepark Welschap

Vliegende start Zonnepark Welschap

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

Samenwerken aan de samenleving
De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan KempenEnergie.

Zonnepark Welschap, dat eind 2018 met 11.500 zonnepanelen stroom gaat opwekken op het terrein van Vliegbasis Eindhoven, trekt veel belangstelling. Ruim twee derde van de panelen is al gereserveerd voor honderden deelnemers uit de regio.

Het zonnepark wordt gerealiseerd in opdracht van Coöperatie Zonnepark Welschap, een initiatief van lokale energieverenigingen, gemeenten en de vliegbasis. Sinds 1 mei kunnen belangstellenden in de omgeving van de vliegbasis intekenen op zogenaamde ‘paneeldelen’. Elk paneeldeel representeert één zonnepaneel op het park. Binnen twee weken was twee derde van de paneeldelen gereserveerd.

Postcoderoos

De coöperatie wil met dit zonnepark een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie in de regio met financieel voordeel voor de deelnemers. De wettelijke regeling die dit mogelijk maakt is de postcoderoosregeling: bewoners en kleine bedrijven die in een van de deelnemende postcodes rond de vliegbasis gevestigd zijn, krijgen als deelnemer 15 jaar lang een teruggave van energiebelasting over hun verbruikte stroom.

Planning

Er zijn in mei en juni ook informatieavonden. De resterende paneeldelen zullen naar verwachting snel gereserveerd zijn, waarna omstreeks september de bouw kan beginnen en eind 2018 de eerste stroom kan worden geproduceerd.

Informatie

Op zonneparkwelschap.nl staat alle informatie over deelnemende postcodes, de voorwaarden, kosten, inschrijven en de mogelijkheden. Stel je vragen via info@kempenenergie.nl of kom naar het EnergieLoket. Dit is elke zaterdag van 10 tot 12 uur open en te vinden op Nieuwstraat 23, Eersel.