Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Voortgang groenrenovatie buurtschap De Notel

Voortgang groenrenovatie buurtschap De Notel

Dit item is verlopen op 14-05-2017.

Tijdens de goed bezochte bewonersavond op 23 januari jl. zijn de plannen voor de groenrenovatie, rondom het centrale fietspad in de Notel, gepresenteerd en met de bewoners besproken. Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van dit project.

Op 23 januari is verteld dat het nog niet definitief was of de bomen in het voorjaar van 2017 gekapt zouden worden. Na deze avond is het ontwerp verder uitgewerkt en definitief vastgesteld. Vervolgens zijn direct alle benodigde vergunningen aangevraagd. De vergunningen zijn  verleend. Toch kunnen we nu nog niet starten.

Vanuit de wet Natuurbescherming is het namelijk niet toegestaan om tijdens het broedseizoen (ca. 15 maart tot 15 juli) van vogels, hun eieren en/of hun nesten, te verstoren of te vernielen. Bij het kappen van de bomen en/of verwijderen van bosplantsoen vindt verstoring hiervan plaats, de werkzaamheden kunnen en mogen daarom niet uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen.

Daarnaast bevinden zich ook eekhoorns in het gebied. Hiervoor geldt ook dat deze niet verstoord mogen worden gedurende hun voortplantingsperiode.

Om de overlast voor omwonenden en gebruikers van het gebied te minimaliseren en alle werkzaamheden binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren is besloten om te starten met de werkzaamheden vanaf september 2017. De exacte startdatum laten wij u nog weten evenals de contactpersonen waar u met vragen, tijdens de uitvoering, terecht kunt.

BTL Realisatie uit Haaren gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het project ronden we in november 2017 af met het aanbrengen van nieuwe beplanting.

Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan  kunt u contact opnemen met Peter Stabel (projectleider Omgeving) van gemeente Oirschot. Hij is bereikbaar via het mailadres: p.stabel@oirschot.nl of via het telefoonnummer (0499) 58 33 33.