Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot

Wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot

Dit item is verlopen op 05-05-2017.

Oirschot blijvend verbonden
Gemeente Oirschot is monumentaal, ondernemend en groen en daar voelt de mens zich thuis. Ondernemen is vooruit kijken. In de toekomst is het belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. De nieuwe wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot is onderdeel van een bredere ambitie om Oirschot blijvend verbonden te houden met de regio.

Het gaat ook om een aantrekkelijke stad-land-verbinding (Groene Corridor), de verbreding van de A58, de nieuwe randweg rond Oirschot, de reconstructie van de N395 en de langzaamverkeersbrug.  Wat betekent deze nieuwe wegenstructuur voor Oirschot? Wat is het nut en de noodzaak om de Oirschotsedijk  af te sluiten? En hoe blijft het mogelijk om binnendoor naar Eindhoven te rijden?

Waarom een nieuwe wegenstructuur?

Oirschot maakt deel uit van een economisch belangrijke regio: Brainport. Een hightech regio in zuidoost-Brabant van wereldklasse met een bovengemiddelde economische groei. Ook Oirschotse bedrijven zijn lid van netwerken in Brainport of toeleverancier van bijvoorbeeld ASML. Veel inwoners zijn voor hun inkomen afhankelijk van de bedrijven in de Brainport. Mede dankzij Brainport willen bedrijven zich in deze regio vestigen en willen mensen hier graag komen wonen en werken. En dankzij onze ondernemende geest én onze gunstige ligging aan de A58 en het Wilhelminakanaal tussen Eindhoven en Tilburg, neemt Oirschot een stevige positie in binnen Brainport en dragen we bij aan een krachtige economie. Oirschot is zelfs dé poort naar Brainport aan de westkant. Een sterke wereldregio moet wel goed bereikbaar zijn.

Wat betekent het ?

  • De Eindhovensedijk blijft open voor auto’s  tot aan de Erica. Vanaf dat kruispunt slaat u links af om vervolgens uw route, over de nieuw aan te leggen weg, te vervolgen naar de A.Fokkerweg;
  • Uw vertrouwde route over de Oirschotsedijk verdwijnt vanaf het kruispunt  Erica. De reistijd naar Eindhoven wordt enkele minuten langer (als alle verkeerslichten op groen staan);
  • Het blijft mogelijk om “binnendoor” naar Eindhoven te rijden. U komt dan op een ander punt uit op de A-Fokkerweg: ter hoogte van  het Novotel of een stukje ten noorden van de Oirschotsedijk;
  • De Oirschotsedijk gaat pas dicht als de omleiding gerealiseerd is.
     

Een duidelijke tekening van deze situatie kunt u vinden op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u kijken op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden of een e-mail sturen naar oirschotblijvendverbonden@oirschot.nl.