Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Welke regels gelden voor collecteren en venten?

Welke regels gelden voor collecteren en venten?

Dit item is verlopen op 19-12-2018.

Er komen vaak vragen over wat mag met collecteren en wat met venten. Graag leggen wij u de regels uit.

Collecteren

Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen. Hieronder valt ook het aanbieden van een intekenlijst of het houden van een donateursactie. Om te mogen collecteren is een vergunning nodig. Ook voor het werven van donateurs is dus een collectevergunning nodig. Er is geen vergunning nodig voor instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dat zijn de collectes die veelal gelijktijdig in het hele land plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is dan wel dat ze van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur collecteren. Het verbod geldt ook niet voor collectes die in besloten kring plaatsvinden.

Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op straat of aan huis. Dit is bijvoorbeeld de rijdende ijsverkoper, een messenslijper of een energiemaatschappij die contracten verkoopt. Het afleveren van bestelde pakketten is geen venten. Voor venten is geen vergunning nodig. Venten mag alleen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 21.00 uur, op alle dagen van de week. Er mag geen sprake zijn van opdringerig gedrag, waardoor zij de veiligheid en/of de openbare orde verstoren.