Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Wie verdient er een lintje?

Wie verdient er een lintje?

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

"Zo iemand verdient een lintje!" Je hoort het vaak zeggen en misschien is het ook zo. Zeker voor mensen die zich langdurig belangeloos voor de gemeenschap, een vereniging of voor anderen inzetten. Vaak hoor je ook: “Van mij hoeft het niet.” Maar toch, als dat lintje wordt opgespeld, blijkt dat die waardering met veel dank wordt aanvaard.

Kent u iemand die een lintje verdient? 

Kent u iemand die veel voor de samenleving doet en daarvoor een lintje verdient?  Dien dan vóór 15 juli 2019 een voorstel in bij de burgemeester. Als het eerder kan, dan graag!

Voorstel indienen

Voordat u uw voorstel indient bij de burgemeester, neemt u de volgende stappen:

  1. Vul het aanvraagformulier in. Deze kunt u downloaden via onze website www.oirschot.nl / Inwoners / Digitaal Loket / Producten en Diensten / Koninklijke Onderscheidingen. U kunt het aanvraagformulier ook laten toesturen. Neem daarvoor contact op met Mariëlle van de Moosdijk  via m.vandemoosdijk@oirschot.nl  of telefonisch 0499 - 583 333.
  2. Verzamel alle benodigde  gegevens van de persoon die u voorstelt (persoonlijke gegevens, de reden voor het indienen van het voorstel, een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten).
  3. Dien uw voorstel het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli 2019, in bij de burgemeester.

Criteria voor toekenning

Iemand die kans maakt op een lintje, moet aantoonbare verdiensten hebben voor de samenleving en in elk geval aan de volgende criteria voldoen:

  • Onbesproken gedrag: betrokkene mag geen strafblad hebben of in de afgelopen vijf jaar een misdrijf van minder ernstige aard hebben begaan (zoals een veroordeling wegens rijden onder invloed). Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure;
  • Inzet gedurende ‘geruime tijd’: een langdurige periode van actieve inzet voor de samenleving.
  • Actualiteit: betrokkene moet ofwel nog actief zijn, ofwel zijn activiteiten zeer recent hebben
  • Continuïteit: de maatschappelijke activiteiten moeten in principe een aaneengesloten periode omvatten;
  • Belangeloos: betrokkene ontvangt voor zijn activiteiten geen marktconforme honorering;
  • Maatschappelijke uitstraling: de verdiensten moeten een ‘brede’ maatschappelijke uitstralinghebben. De verdiensten mogen dus niet eenzijdig of slechts voor een beperkte groep in de samenleving van belang zijn.

En dan?

Als u uw voorstel heeft ingediend brengt de burgemeester advies uit over het voorstel. Vervolgens wordt het voorstel getoetst door de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en het verantwoordelijk ministerie. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester reikt het lintje uit tijdens 'de lintjesregen' op Koningsdag. Het kan ook gebeuren dat een aanvraag wordt afgekeurd. Over de redenen hiervan kan geen inhoudelijke informatie verstrekt worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mariëlle van de Moosdijk via e-mail m.vandemoosdijk@oirschot.nl, telefoon 0499 - 583 333. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u via www.lintjes.nl.