Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » WIJzer vanaf 1 april 2018

WIJzer vanaf 1 april 2018

Dit item is verlopen op 06-04-2018.

Terug- en vooruitblik wethouder Daenen
Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Om iedere inwoner zich thuis te laten voelen werken we samen met de samenleving en zorgen we voor elkaar. Binnen het sociaal domein willen we de zorg zo efficiënt en goed mogelijk organiseren.

Daarom worden het loket Wijzer, het generalisten- en het specialistenteam ondergebracht in WIJzer, wat aangestuurd wordt door de LEVgroep. Het vernieuwde WIJzer heeft de opdracht om nóg meer te gaan samenwerken met de samenleving, zodat de krachten van onze inwoners, sociale netwerken en gemeenschappen toenemen en we deze van elkaar goed weten te vinden.

In dit artikel kijkt wethouder Daenen (maatschappelijke ontwikkeling) terug én vooruit op de manier waarop we zorg en welzijn in Oirschot organiseren:

‘Bij aanvang van de decentralisaties was de Oirschotse doelstelling: niemand tussen wal en schip, iedereen krijgt de zorg die er nodig is. Als de situatie stabiel is kijken we wat de draagkracht van het sociale netwerk is en hoe we dit kunnen versterken om mensen te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Na een jaar gewerkt te hebben met keukentafelgesprekken waarbij nut en noodzaak van ondersteuning op een open manier met elkaar besproken wordt, blijkt dat er op de werkvloer best goed samengewerkt wordt en zaken praktisch opgepakt worden. We hadden echter ook te maken met een lappendeken van moederorganisaties waarvan de belangen niet altijd spoorden met de koers die we als gemeente wilde varen. Daardoor dreigden enthousiaste medewerkers in een loyaliteitsconflict te komen.

Op basis van een grondige analyse hebben we besloten om een aanbestedingsprocedure te doorlopen, waarbij we welzijns- en zorgfuncties gecombineerd onder wilden brengen bij één hoofdaannemer. In Oirschot zijn we overtuigd van de kracht van ons lokale netwerk (verenigingen, organisaties, onderwijs, huisartsen en gemeente) en dat dit bijdraagt aan de zorg voor onze inwoners en de kracht van het samenleven. Wij noemen dat samenwerken aan samenleving, in onze ogen is dit de beste investering om duurdere zorg te voorkomen. Bij aanvang van de aanbestedingsprocedure waren er best wel wat bedenkingen en werden de nodige zorgen gedeeld. Het was allemaal nieuw en anders en veranderingen gaan nu eenmaal altijd gepaard met enige weerstand.

Nu zes maanden later duidelijk is dat de basisstructuur met veelal dezelfde medewerkers blijft bestaan,  zijn de zorgen verdwenen.  Ik heb het vertrouwen dat de samenhang en zorg in Oirschot alleen maar beter wordt. We blijven binnen de budgetten, er is sprake van een grote klanttevredenheid en vooral werken we goed samen met verenigingen, scholen, huisartsen aan een zorgzame samenleving waar de mensen zich thuis voelen. Onze buurgemeenten zijn geïnteresseerd over hoe wij het hier in Oirschot doen. Kortom, ik ben trots op onze professionals van zorg en welzijn, het maatschappelijk netwerk en de kracht van onze samenleving. Bedankt!’

WIJzer vanaf 1 april 2018

WIJzer blijft WIJzer, met dezelfde dienstverlening als die ze u nu bieden. Met vragen over zorg, welzijn en participatie kunt u zoals u gewend bent terecht bij WIJzer in sociaal cultureel centrum De Enck. Met vragen kunt u ook bellen naar  (0499) 33 51 42 of mailen naar info@wijzer-oirschot.nl.