Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » WIJzer vanaf 1 april 2018

WIJzer vanaf 1 april 2018

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Terug- en vooruitblik WBO
Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Om iedere inwoner zich thuis te laten voelen werken we samen met de samenleving en zorgen we voor elkaar.

Binnen het sociaal domein willen we de zorg zo efficiënt en goed mogelijk organiseren. Daarom worden het loket Wijzer, het generalisten- en het specialistenteam ondergebracht in WIJzer, dat aangestuurd wordt door de LEVgroep. Het vernieuwde WIJzer heeft de opdracht om nóg meer te gaan samenwerken met de samenleving, zodat de krachten van onze inwoners, sociale netwerken en gemeenschappen toenemen en we deze van elkaar goed weten te vinden.

Op de foto de medewerkers van WBO die per 1 april overgaan naar LEV. V.l.n.r. Marco Diederen, Daan van der Vleuten, Elly Brocken, Joris Moors, Antoinette van Munster, Corné Boot en Ine van Ham

In dit artikel kijken de medewerkers van WBO terug én vooruit op de manier waarop we zorg en welzijn in Oirschot organiseren:

‘Sinds jaar en dag organiseerde WBO het welzijnswerk in de gemeente Oirschot,’ aldus Elly Brocken, teamleider van de welzijnsorganisatie die ook actief is in Best. ‘Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kan men bij ons terecht. Daarnaast bieden wij lichte ondersteuning en werken wij nauw samen met professionals uit de zorg en hulpverlening. Dit doen onze mensen altijd vol passie en gedrevenheid. Ik ben daarom blij dat wij ná april met hetzelfde team verder mogen gaan met ons werk. Dezelfde vertrouwde gezichten zijn te zien aan het Loket in de Enck, maar ook op allerlei andere plekken in de verschillende kernen. Natuurlijk wordt de constructie wel anders, want verschillende organisaties worden in elkaar geschoven. We gaan één team vormen met de professionele hulpverlening. Ik zie dit als een uniek concept en een fantastisch mooi experiment. Door minder versnippering kunnen wij de klanten nog beter en sneller van dienst zijn.’

Ine van Ham is één van de teamleden: ‘Het gaat ons uiteindelijk om de klant. Die wil ergens terecht kunnen met zijn of haar vragen en rekent op een antwoord. Als welzijnswerker is dat wat mij drijft. Of het nu gaat om het jongerenwerk, de begeleiding van vluchtelingen, een keukentafelgesprek of de huisbezoeken voor senioren. En om goede dienstverlening te kunnen bieden werkten wij altijd intensief samen met een grote groep vrijwilligers. Zij zijn heel waardevol, want dankzij onze vrijwilligers hebben we niet alleen heel veel extra menskracht, het maakt ook dat wij sterk verankerd zijn in de lokale samenleving. Tegen al deze vrijwilligers willen we namens WBO zeggen dat wij heel dankbaar zijn voor hun inzet. Gelukkig hebben veel van hen al aangegeven dat zij ook ná 1 april gewoon door willen gaan met hun mooie werk. Daar zijn we heel blij mee.’

WIJzer vanaf 1 april 2018

WIJzer blijft WIJzer, met dezelfde dienstverlening als die ze u nu bieden. Met vragen over zorg, welzijn en participatie kunt u zoals u gewend bent terecht bij WIJzer in sociaal cultureel centrum De Enck. Met vragen kunt u ook bellen naar  (0499) 33 51 42 of mailen naar info@wijzer-oirschot.nl.