Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Wil uw kind ook meedoen, maar kan dat financieel niet?

Wil uw kind ook meedoen, maar kan dat financieel niet?

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Veel kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn en kunnen niet meedoen. Sinds 1 januari 2018 heeft de gemeente een overeenkomst met stichting Leergeld BOS (Best, Oirschot, Son en Breugel).

De gemeente financiert de stichting Leergeld om Oirschotse kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen te helpen om mee te kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo goed mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig meedoen in de samenleving. Dit alles onder het motto: nu meedoen is straks meetellen!

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van stichting Leergeld BOS als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Wilt u meer informatie of weten of u hiervoor in aanmerking komt? Ga naar: www.leergeld.nl.